لیست موضوعی
اخبار و مصاحبه
به هر قيمتي نمي توان عنوان هنرمند را تصاحب کرد
محمد مهدي گورنگي: به هر قيمتي نمي توان عنوان هنرمند را تصاحب کرد اي کاش حرمت پديده شگرف موسيقي دستخوش اميال مادي و آمال شيطاني قرار نگيرد.
محمد مهدي گورنگي - آهنگساز - در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار موسيقي "مهر" در اعتراض به استفاده ابزاري از هنر موسيقي با بيان اين مطلب گفت: هنر سرچشمه زلال پاکي هاست که باريتعالي آن اول هنرمند بي همتا، جرعه از آن را در وجود آدمي نهاده است موسيقي موهبتي است که روح خسته انسان را مي نوازد و پيوندي از عالم معنا به ضمير نا آرام ما در اين زندگي پرهياهوي مدرن است اي کاش حرمت اين پديده شگرف را بدانيم و نگذاريم حريم اصوات معنوي دستخوش اميال مادي گردد و نخواهيم نفس ما از اين هديه الهي در جهت آمال شيطاني سود ببرد.


اين آهنگساز با اشاره به اينکه کسب عنوان "هنرمند" مولفه هاي بيشماري را مي طلبد، تصريح کرد: هنرمند زماني شايسته اين عنوان است که هنر را بشناسد، حرمت آن را بداند و نقطه اتصالش را به عالم بالا حس نمايد. صرف آموزش براي اين درجه کافي نيست؛ زيرا آموزش هنر تنها يک پديده فيزيکي، اصل، درک و معناي هنر است.
گورنگي با تاکيد بر اين موضوع که با هرقيمتي نمي توان نام هنرمند را تصاحب کرد، خاطرنشان کرد: نبايد براي کسب شهرت به نفس لجام گسيخته خود اعتنا کرد و به واسطه آن روابط انساني و معنوي را زير پا گذاشت اي کاش ما که در طلب آن هستيم که صفت هنرمند را به نام خود بيفزاييم، معنويت هنر متعالي را مخدوش نسازيم و نخواهيم يک شبه ره صد ساله بپيماييم به خود نباليم که غرور، آغاز سقوط به بيراهه ها است.
آهنگساز مجموعه تلويزيوني " مسافري از هند " در پايان گفت: هر جا نغمات زيبا گوش ما را نواخت، آنجا نقطه اتصال ما به عالم معناست بهتر است در آن حال از معبود يگانه بخواهيم تا در اين وادي درستکار باشيم و به درجه واقعي هنرمندي برسيم.
 
لازم به يادآوري است از محمد مهدي گورنگي آثار زيادي در قالب موسيقي فيلم شنيده ايم که از آن ميان مي توان به موسيقي مجموعه هاي مسافري از هند، کمکم کن، زنبق هاي وحشي يک خانه همسفر، فقط به خاطر تو، اتاق اکسيژن ،براي آخرين بار و فيلم هاي بازنده و غريبانه اشاره کرد.
منبع:
www.mehrnews.comfa/newsprint.aspx?newsid=251140
کلید واژه:
گورنگی، مصاحبه، موسیقی، فیلم