لیست موضوعی
اخبار و مصاحبه
حقیقتی شبیه خیال
آلبوم حقیقتی شبیه خیال اثر محمد مهدی گورنگی منتشر شد.

حقیقتی شبیه خیال

محمد مهدی گورنگی

این مجموعه منتخبی از قطعات موسیقی متن شش فیلم و سریال است که بین سالهای 1383 تا 1385 ساخته و ضبط شده است. در انتخاب این آثار به ترتیب سه فضای (بهشت، برزخ و دوزخ) در برداشتی موسیقایی و خیال انگیز، توسط آهنگساز تصور شده است.

راهی آغاز می گردد، پیش می رود و ناگاه می رسد به آنچه باید برسد و ما پیش از رسیدن، گاه آنقدر مدهوش پیرامونیم که مقصد را و رسیدن را از یاد می بریم، اما دیر یا زود هموار یا ناهموار راه به انتها می رسد. گاه شنیدن نغمه ای برای ما بهانه ایست تا بیشتر در یادمان باشد: حقیقتی که شبیه خیال است اما در پیش روست.

پخش: موسيقي جوان
آذرماه 1394
www.gooangi.com